THỰC ĐƠN

Tóm tắt quy mô thị trường công cụ trò chuyện dành cho doanh nghiệp và tình trạng triển khai

mục lục

Xu hướng và dự báo quy mô thị trường trò chuyện kinh doanh

Doanh thu của thị trường trò chuyện kinh doanh năm 2017 là 3,46 tỷ yên, tốc độ tăng trưởng cao 80,2% so với năm trước.Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về hiệu quả truyền thông và cộng tác trong thời gian thực.

Trò chuyện trong doanh nghiệp dễ dàng hơn email và phù hợp để liên lạc theo thời gian thực giữa nhiều người, do đó, việc áp dụng nó như một công cụ liên lạc nội bộ đang mở rộng và được dự đoán sẽ đạt quy mô 10 tỷ yên vào năm tài chính 2020. Tôi là .

Dự báo thị trường trò chuyện kinh doanh
Dự báo thị trường trò chuyện kinh doanh

Tỷ lệ công ty đã giới thiệu các công cụ trò chuyện kinh doanh với tư cách là một công ty

Đây là cuộc khảo sát do ITOCHU Techno-Solutions Corporation thực hiện vào tháng 2 năm 2017 (nhắm vào các giám đốc điều hành (412 câu trả lời hợp lệ) làm việc tại các công ty có doanh thu từ 10 tỷ yên trở lên và 200 nhân viên trở lên).

Câu trả lời cho câu hỏi công ty đã chính thức giới thiệu công cụ chat hay công cụ chat dành cho doanh nghiệp như sau.

  • 12,1% cho biết “Giới thiệu toàn công ty”
  • 16,0% cho biết “Nó đã được giới thiệu ở một số khu vực”
  • 71,8% “chưa giới thiệu”
Tỷ lệ công ty đã giới thiệu công cụ trò chuyện kinh doanh
Tỷ lệ công ty đã giới thiệu công cụ trò chuyện kinh doanh

Bộ Nội vụ và Truyền thông “Nghiên cứu hiện thực hóa hòa nhập thông qua CNTT” (2018)

Theo khảo sát về việc sử dụng công cụ CNTT (công nghệ thông tin và truyền thông) do Bộ Nội vụ và Truyền thông biên soạn, số công ty Nhật Bản giới thiệu trò chuyện kinh doanh là 24%, thấp hơn đáng kể so với Mỹ (67%), Anh (56%) và Đức (51%), nguyên nhân dẫn đến sự chậm tiến độ là do nhiều công ty Nhật Bản lo ngại về vấn đề bảo mật.
Tham khảo: Thực trạng sử dụng các công cụ CNTT của doanh nghiệp

Dùng thử miễn phí công cụ trò chuyện dành cho doanh nghiệp

Trò chuyện & Nhắn tin là phần mềm nhóm tích hợp trò chuyện kinh doanh, hội thảo trên web, chia sẻ tệp, quản lý lịch trình, quản lý tài liệu, đặt phòng hội nghị và quản lý điểm danh theo cách dễ sử dụng. Bảo mật hoàn hảo cho doanh nghiệp,Có sẵn miễn phí!

  • URLをコピーしました!
mục lục