THỰC ĐƠN

Các gói và giá cả của Chat&Messenger

Giảm giá áp dụng cho hợp đồng nhiều năm và 500 người dùng trở lên trên tất cả các gói.
Tính năng/Gói Free Premium

Desktop for LAN
Business

Desktop for LAN
On-premise

Máy chủ CAM
Cloud
trò chuyện kinh doanh
Hội nghị trên web/cuộc gọi video *1 *1 *1
Quản lý lịch trình/công việc
Chia sẻ tập tin/quản lý tài liệu *1 *1 *1
di động /Quản lý người dùng *1
Quản lý chấm công *1
Đặt chỗ cơ sở
Tính năng cao cấp
Thời hạn hợp đồng hợp đồng hàng năm Vĩnh viễn hợp đồng hàng năm hợp đồng hàng năm
ứng dụng ứng dụng ứng dụng ứng dụng ứng dụng
1 phí người dùng
¥0
¥200
*Phí hàng tháng ước tính
¥10,000
*Vĩnh viễn
¥150~
*Phí hàng tháng ước tính
¥300~
*Phí hàng tháng ước tính