THỰC ĐƠN

Sự khác biệt giữa đám mây trò chuyện và Messenger giữa mỗi gói

Free Standard Enterprise Ultimate
Đơn giá ước tính hàng tháng cho 1 người dùng ¥ 0 ¥ 300 ¥ 600 ¥ 1,000
Chi phí hàng năm cho 20 người dùng ¥ 0 ¥ 72,000 ¥ 144,000 ¥ 240,000
Số lượng người dùng tham gia hội nghị web

(Thời gian giới hạn)

4 người dùng

(60 phút)

10 người dùng

(vô hạn)

vô hạn vô hạn
Dung lượng đĩa (mỗi người dùng) 5GB 10GB 50GB 200GB
Xem tin nhắn/lịch trình/tài liệu

Hạn chót tải tập tin

Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu chấm công

200 ngày

1 tháng

ngày 31

Thời hạn không xác định

1 năm

ngày 31

Thời hạn không xác định

3 năm

3 năm

Thời hạn không xác định

Thời hạn không xác định

3 năm

Tải lên tập tin tối đa 5MB 30MB 200MB 500MB
Chức năng quản lý người dùng
Quản lý chấm công
Môi trường không có email riêng cho tổ chức
Chỉ định khóa mã hóa
sao lưu dữ liệu
Màn hình quản lý
Ghi âm hội nghị trên web
Tạo biên bản trong hội thảo trên web, dịch đa ngôn ngữ
Chức năng vẽ hội nghị trên web
Đăng nhập của khách
Hợp tác API / Hợp tác giữa các công ty
    • *Phiên bản miễn phí có thể được sử dụng bởi tối thiểu 5 người dùng và tối đa 50 người dùng. Dịch vụ sẽ tạm dừng khi không có ai sử dụng (cần sử dụng liên tục). Ngoài ra còn có những hạn chế về chức năng.
    • * Nếu bạn cần hỗ trợ về cách sử dụng hoặc các yêu cầu khác, vui lòng chọn gói trả phí.
    • * Phiên bản trả phí yêu cầu 10 người dùng trở lên và hợp đồng hàng năm