THỰC ĐƠN

Đổi mới biểu tượng và banner trang web 4.06.00

mục lục

Đổi mới các biểu tượng và biểu ngữ trang web

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã đổi mới biểu tượng trong ứng dụng và biểu ngữ trang web.

biểu tượng
lịch
biểu ngữ trang web

Các ý tưởng và ý tưởng về sản phẩm Chat&Messenger sau đây đã được đưa vào thiết kế.

Tích hợp dễ dàng tính năng trò chuyện kinh doanh, hội nghị truyền hình, chia sẻ tệp, quản lý lịch trình, ghi chú dán và chụp ảnh màn hình để giúp người dùng nâng cao hiệu quả công việc.

Biểu tượng bao gồm chữ C đầu tiên cho Chat&Messenger.

  • URLをコピーしました!
mục lục